Reklamační řád

Jako záruční list pro každý produkt slouží originální daňový doklad. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Pokud je závada na výrobku neslučitelná těmito podmínkami (vady způsobené nesprávným používáním výrobku), nelze reklamaci uplatnit. Záruční doba je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem. Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje.

Závadu oznamte nejprve e-mailem na info@lepsivoda.cz nebo telefonicky na +420 608 110 008. Dle druhu závady poskytneme informace kam zboží zaslat. Adresa se liší dle značky / druhu výrobku. Po upřesnění adresy zboží zašlete prostřednictvím České pošty (nebo jiného dopravce) na adresu provozovatele. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s vyřízením reklamace zákazník. Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, včetně všech potřebných dokladů, a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží.

Podrobnější informace připravujeme. 


LepšíVoda s.r.o. © 2009 - 2020