Otázky a odpovědi

Stejně tak jako u veškerého kuchyňského vybavení je důležité dodržovat základní pravidla. Filtrační konvice a domácí vodní filtry nejsou vhodné na získávání pitné vody z nehygienických vodních zdrojů, ani z nehygienických pitných zdrojů. K filtraci je nutné používat pouze čistou, studenou vodu z vodovodu, která je upravena vodárnou.

Je potřebné filtrovat vodu i v lokalitách s velice vysokou kvalitou běžné pitné vody?

Základním předpokladem používání domácích vodních filtrů je kvalitní pitná voda dodávaná vodárnou. Filtrační konvice a výměnné filtry nemohou přeměnit vodu z nehygienického zdroje na pitnou vodu.

Jaká je kvalita pitné vody v České republice?

Kohoutková voda je v České republice víceméně kvalitní a podle některých testů i jedna z nejlepších na světě. Více informací o kvalitě vody v ČR a o tom jak zjistit kvalitu vody ve Vaší domácnosti naleznete zde.

Co je to BPA (bez BPA)

Bisfenol A (BPA) je organická chemická sloučenina, která se využívá při výrobě plastů. Některé zdroje uvádějí, že tyto plasty jsou škodlivé pro lidské zdraví. Z toho důvodu mnoho výrobců od používání těchto plastů odstoupilo. Více informací si můžete přečíst například na níže uvedeném odkazu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A

Jak filtrační konvice pracují?

Do nálevky filtrační konvice napustíte vodu z kohoutku (filtrovací konvice lze použít pouze na filtrování studené pitné vody). Voda samovolně proteče filtrovací patronou. Pryskyřice iontové přeměny sníží obsah těžkých kovů jako například mědi a olova. Tyto těžké kovy se mohou běžně vyskytovat ve vodovodním potrubí domácností. Pryskyřice iontové přeměny také sníží tvrdost vody tj. obsah vodního kamene. Filtrační patrona eliminuje složky jako chlór a jeho sloučeniny. Právě tyto sloučeniny nejčastěji zhoršují chuť vody. Přefiltrovaná voda se velmi dobře hodí k přípravě kávy, čaje, k vaření, ale také k zalévání rostlin.

 

Jaké jsou výhody, které přináší užívání filtrované vody při vaření?

Rozšířený test vaření s filtrovanou a s nefiltrovanou vodou ukázal znatelné rozdíly ve výsledcích mnohých vařených potravin. S vyšší tvrdostí vody jsou tyto rozdíly obzvláště zřejmé. Poznat je můžeme na barvě, chuti, vůni a struktuře jídla. Mnohé potraviny si tak udrží lépe svou barvu a zachovávají si svou vůni.

Jak to, že mají káva, čaj a nealkoholické nápoje připravované z filtrované vody lepší chuť?

Čaj, káva a další nápoje mohou mít pouze tak dobrou chuť, jaká je voda. Voda je výborné rozpouštědlo. Pomocí vody odhalujeme aroma kávy, čaje a džusů. Stupeň dočasné tvrdosti vody je důležitý pro rozpuštění aromatické kávy, čaje a dalších nápojů. Obecně platí, že s vyšší mírou tvrdosti vody klesá schopnost rozpouštět. Naopak s nižším obsahem vodního kamene v pitné vodě se stává aroma kávy a čaje mnohem výraznější. Stejně tak je tomu i u vařeného jídla.

Co je příčinou tvoření povlaku na čaji uvařeném z vody z kohoutku?

Důsledkem přechodné tvrdosti vody při jejím vaření vzniká křída. Křída poté absorbuje extrakty z čaje, které mají za následek změnu barvy a jsou příčinou nehezkého vzhledu a hořké chuti. Díky dekarbonizaci vody pomocí filtrační patrony je čaj čirý a vůně výraznější.

Které domácí spotřebiče může vodní filtr ochránit před vodním kamenem?

Vodní filtr redukuje tvorbu vodního kamene u všech spotřebičů jako kávovar, varné konvice, fontánky atd., které pracují se stáčenou vodou s tvrdostí rozsahu 2 (myšleno 8 dH) .Také v tomto případě platí, že tvorba vodního kamene může být redukována snížením dočasné tvrdosti vody.

Proč se do pitné vody přidává chlór?

Chlór se do vody ve vodárnách přidává s cílem odstranit bakterie a zaručit, že se bakterie znovu neobjeví během dlouhé cesty, kterou voda urazí, než se dostane kohoutkem ke spotřebiteli. Množství přidávaného chlóru je regulováno a jeho obsah není považován za nebezpečný, nicméně má vliv na chuť a zápach. Díky přidávání chlóru také vzniká možnost reakce s organickými sloučeninami – to vede k tvorbě chlorovaných uhlovodíků, které mohou způsobit zdravotní problémy. Filtrační patrona obsah chlóru několika násobně snižuje.

Jak funguje iontovýměnná pryskyřice?

Iontovýměnné pryskyřice jsou synteticky vyráběné. Tyto umělé nerozpustné pryskyřice se používají ve formě granulí. Z vody z vodovodního kohoutku odstraňují některé ionty a uvolňují odpovídající množství jiných iontů do filtrované vody. Cílem je nahrazení nežádoucích iontů, jako je např. olovo nebo měď za ionty vodíkové.

Jaký je rozdíl mezi vodním filtrem a změkčovadlem vody?

Vodní změkčovadla se zpravidla dávkují do rozvodů vody a jsou používány k odstranění uhličitanové tvrdosti vody s hlavním cílem zabránit tvorbě vodního kamene v zařízení v domácnostech, jako jsou např. pračky. Změkčovadla vody se používají ve formě iontovýměnných pryskyřic, jsou však regenerována v domácnostech při používání kuchyňské soli (chlorid sodný). Tím dochází k náhradě vápenných iontů za ionty sodíku a zvýšení obsahu sodíku ve vodě. V důsledku zvýšeného obsahu sodíku se nedoporučuje používat takto změkčenou vodu na pití, vaření nebo přípravu jídla. V takovém případě je lépe zajistit oddělený přívod neupravené vody.

Nemůže dojít ke smísení kontaminantů z filtrační patrony s vodou v konvici?

Ke smísení kontaminantů z filtrační patrony s filtrovanou vodou dojít nemůže. Proces vnitřní výměny smísení kontaminantů zabraňuje. Znečisťující látky jsou nejprve absorbovány na povrchu a následně v průběhu dalších několika hodin trvale pohlceny do vnitřní části filtru.

Jsou filtrací odstraněny z pitné vody všechny minerály?

Výměnné filtry odstraňují z pitné vody především minerály, které přispívají k tvrdosti vody. Odstraněny jsou ty složky, které během vaření způsobují přechodnou tvrdost vody resp. tvorbu vodního kamene. K odstranění všech minerálů z vody ale nedochází. Dochází ke snížení obsahu hořčíku a vápníku. Tyto látky však nejsou zcela odstraněny například ani v průmyslových závodech kde se na jejich odstranění používá destilace nebo osmóza.

Je filtrovaná voda vhodná pro kojence a malé děti?

Ano. I malé děti mají prospěch z výhod přefiltrované vody. Například z odstranění těžkých kovů, jako jsou měď a olovo. Vždy je však třeba upozornit na to, že pro přípravu dětských jídel musí být jakákoliv voda převařena. To platí i pro vodu filtrovanou. Pro kojence je dále nutné hlídat, aby již ve vstupní vodě byl obsah dusičnanů pod příslušným limitem.

Co je to tvrdost vody a proč je tvrdost vody důležité snižovat?

Celková tvrdost vody se skládá z přechodné tvrdosti a tvrdosti stálé. Stálá tvrdost je způsobena sírany a chloridy vápníku a hořčíku. Nemá vliv na chuť vody a funkci zařízení v domácnosti. Přechodná tvrdost vody, která je způsobená hydrogen-uhličitany vápníku a hořčíku má vliv hlavně na chuť nápojů připravených z horké vody. Je také příčinou tvorby vodního kamene v zařízeních, které zahřívají vodu v domácnosti. Voda se díky filtraci stává dekarbonizovanou. Taková voda prospívá např. také pokojovým rostlinám. Vodní filtry snižují přechodnou tvrdost pitné vody. Výsledem snížení tvrdosti vody je lepší chuť vody, horkých nápojů a vařeného jídla.

Je filtrovaná voda totéž jako voda destilovaná?

Vodní filtry odstraňují z vody z kohoutku látky, které mají vliv na její chuť a vzhled. Demineralizace je jen částečná. Destilovaná voda je zcela demineralizovaná - proto nemůže být filtrovaná voda použita tam, kde je požadována voda destilovaná tj. například v autobateriích.

Je filtrovaná voda vhodná pro žehlení s napařováním?

Filtrovaná voda je pro žehlení s napařováním vhodnější než voda z kohoutku. Pro velkou většinu napařovacích žehliček (s hliníkovým povrchem) je však doporučena voda demineralizovaná. Filtrovaná voda je vhodná pro žehličky s povrchem z chromové oceli. Pokud si nejste jisti, jaký typ žehličky máte, podívejte se prosím do návodu nebo kontaktujte výrobce žehličky.

Jak poznat, že je třeba filtrovací patronu vyměnit?

Filtrovací patrona (výměnný filtr) je určena k přefiltrování až 150 litrů pitné vody.  Některé typy našich konvic jsou vybaveny indikátorem výměny filtru. Tento indikátor je umístěn na víčku konvice. Indikátor výměny odměřuje dobu používání filtru (nikoliv množství vody, která filtrem proteče). Indikátor Vás po jednom měsíci upozorní na nutnost výměny filtrační patrony. Filtrační konvice mají nové typy digitálních indikátorů. Náhradní filtrační patrony můžete samozřejmě vždy objednat v na našich internetových stránkách LepšíVoda.cz. Pro Více informací o digitálním indikátoru čtěte prosím dále:

Po vložení nové filtrační patrony do nálevky (konvice) indikátor jednoduše aktivujete. Na displeji se objeví 4 proužky. Každý týden jeden pruh zmizí. Po měsíci užívání na display není zobrazen žádný proužek, čímž Vás indikátor upozorní na nutnost výměny filtrační patrony.

Vždy, když vložíte do nálevky novou filtrační patronu, stiskněte tlačítko “START” a podržte tlačítko do té chvíle, než se na indikátoru zobrazí 100

Indikátor od toho okamžiku začne odčítat zbývající životnost filtrační patrony.

 Na nutnost výměny filtrační patrony Vás upozorní blikající displej.


 

Jaká je standardní hodnota pH u pitné vody?

Pitná voda, která je dodávaná vodárnami, má hodnotu pH mezi 6,5 a 8,5. Vodárny tyto hodnoty pečlivě kontrolují.

Co hodnota pH znamená?

Hodnota pH se pohybuje od 1 do 14 a značí kyselost či zásaditost dané látky, jako je voda. Hodnota pH 7 je hodnota neutrální. pH nižší než 7 znamená, že látka je kyselá. Hodnota pH vyšší než 7 znamená, že je látka zásaditá.

Snižují domácí filtrační konvice a filtry hodnotu pH vody?

Ano, filtrační konvice a vodní filtry sníží během filtrovacího procesu tvrdost vody.  Mimo snížení tvrdosti vody jsou ve velké míře eliminovány ionty těžkých kovů, které se do vody dostanou z vodovodních rozvodů. V závislostech na vlastnosti vody se hodnota pH sníží na cca pH 4,5 při použití nové filtrační patrony. Čím déle je filtrační patrona používána tím se snižuje schopnost patrony hodnotu pH snižovat.

Není snížení hodnoty pH způsobené filtrováním vody zdraví nebezpečné?

Filtrování vody s novou filtrační patronou může hodnotu pH vody snížit na asi pH 4,5. Při delším používání stejné filtrační patrony již není snižování pH vody tak výrazné. Voda později dosáhne původní pH hodnoty. Některé minerály obsažené ve vodě mají hodnotu pH 4,5, jelikož obsahují kysličník uhličitý. Celá řada běžných nápojů má však hodnotu pH ještě nižší než voda filtrovaná. Např. citrónová šťáva pH 2.5, Coca-cola pH 2.3, grepový džus pH 3 rajčatová šťáva pH 4.

 


LepšíVoda s.r.o. © 2009 - 2019